Algemeen

Gemengd Parochieel Zangkoor St Caecilia – Riel

Het kerkkoor van Riel bestaat misschien al enkele eeuwen want de huidige kerk van Riel heeft haar eeuwfeest al gevierd. En daarvoor  kende Riel  al een kerk. Volgens de statuten is het koor opgericht medio mei 1929. Vanwege dit feit hebben we in mei 1999 ons zeventigjarig bestaan van het koor gevierd. In de begintijd was het kerkkoor een mannenkoor dat iedere zondag de hoogmis en het lof opluisterde. Bovendien moest het koor alle missen van rouw en trouw zingen!
De gezangen van de hoogmis bestonden uit terugkerende gezangen zoals het kyrie, gloria, credo, sanctus,   pater noster en agnus dei. Daarnaast kende men wisselende gezangen (tijdeigen) zoals introïtus, alleluja, offertorium en communio. Bij hoogtijdagen, zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren  werd er meerstemmig gezongen. Er moest dus moest flink worden gerepeteerd.
In de zeventiger jaren werd, mede onder invloed van Vaticanum II, het repertoire aangepast; zo werd er steeds meer Nederlands gezongen en zong van tijd tot tijd het parochieel dameskoor mee. In 1978 werd het gemengd koor  St. Caecilia een feit.
Kende het gemengd koor in de jaren tachtig een flinke terugloop van leden, de laatste jaren echter mag ons koor zich verheugen in een groeiende belangstelling. Dit laatste vanwege het enthousiasme van onze dirigent Corné Pijnenburg,  voormalig organist Jochem Baas en door de inzet van Naantje Zegers waar we allen zeer dankbaar voor zijn. Op dit moment hebben we weer een koor met een behoorlijk aantal leden en een repertoire  waar we mee voor de dag kunnen komen.

tekst: J Lemans

Repetitie

Iedere donderdagavond (m.u.v. de vakantieperiodes) volgens een vastgesteld rooster (mannen, dames, gemengd). 

Correspondentie

Jan Schapendonk 
Gravenhof 15
5133 CW Riel
013-5181472